Høringssvar

Nedenstående arkiv for høringssvar er listet i kronologisk rækkefølge.


 

Høring: Udkast til Vejledning om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark og udkast til ændret sygehusbekendtgørelse sendes hermed i offentlig høring
6. maj 2019

Jordemoderforeningen vil gerne have medlemmernes kommentarer til denne høring. Send venligst dine kommentarer til forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll senest den 29. maj 2019

Høringsbrev

Høringsliste

Udkast til vejledning

Bilag 1 til vejledning

Bilag 2 til vejledning

Udkast til ændret sygehusbekendtgørelse


Høringssvar fra tidligere år

2018

2017

2016

2015

2014