Generalforsamling Hovedstadskredsen

Tid: Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 16-20.30

Sted: Lysthuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

Program: 
16.00 Generalforsamling * 
19.00 Festligt indslag hvis tiden tillader det 
19.30 Spisning

Frist for indkomne forslag til generalforsamling: Mandag den 6. maj 2019 til kredsformand Birgit Plough, bipl@youmail.dk

Frist for tilmelding til spisning: Mandag den 29. april 2019 til kredsformand Birgit Plough, bipl@ youmail.dk 

* Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år) – derfor ikke aktuelt i år
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår)
  8. Eventuelt

 

Har du kendskab til et arrangement, der kan egne sig til offentliggørelser her på siden, kan du rette henvendelse til webredaktør Jette Poder.