Generalforsamling Lederkredsen

Tid: Onsdag den 15. maj 2019, k. 10-15

Sted: Jordemoderforeningen, lokale 1201, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K

Program: 
10.00-12.30 Sundhedsreformen belyst fra forskellige perspektiver. 
Der vil være forskellige oplæg ude fra med fokus på sundhedsreformen. Visioner, nye muligheder eller? 
12.30-13.30 
Frokost 
13.30-15.00 Generalforsamling *

Frist for indkomne forslag til generalforsamling: Torsdag den 7. maj 2019 til kredsformand Anette Lund Frederiksen, Anette.Frederiksen@ rsyd.dk

Frist for tilmelding til spisning: Torsdag den 7. maj 2019 på jordemoderforeningen.nemtilmeld. dk/111/

* Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år) - derfor ikke aktuelt i år
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår)
  8. Eventuelt

 

Har du kendskab til et arrangement, der kan egne sig til offentliggørelser her på siden, kan du rette henvendelse til webredaktør Jette Poder.