Kampvalg til pladser i hovedbestyrelsen

Der har været fredsvalg og genvalg til kredsformænd og næstformand i Jordemoderforeningen.

Til gengæld er der fire kandidater til de to ekstra pladser i Hovedbestyrelsen, der vælges ved urafstemning blandt alle Jordemoderforeningens aktive medlemmer.

De fire kandidater er:

  • Rikke Maimburg
  • Mette Kabell Hansen
  • Marie Gylling
  • Sus Hartung

De fire kandidaters valggrundlag vil være tilgængelig på www.jordemoderforeningen.dk fra den 17. april.

Alle aktive medlemmer af Jordemoderforeningen er stemmeberettigede ved urafstemningen, og vil få tilsendt afstemningslink på mail, hvis du har en opdateret mail-adresse i medlemssystemet (primært privat mail).

Mails vil blive udsendt i uge 17, og vil også indeholde præsentationer af kandidaterne. Du kan højst stemme 2 kandidater, og din afstemning skal være foretaget inden den 20. maj 2019 kl 16.00.

De to kandidater med flest stemmer er valgt til hovedbestyrelsen.


Læs om valgene

Læs om valgene og Jordemoderforeningen i Tidsskrift for Jordemødre nr. 2, 2019


Har vi de rigtige oplysninger, så du kan stemme

Husk når du skifter adresse, mail, arbejdssted eller andet at give Jordemoderforeningen besked. 
Du kan gøre det via hjemmesiden


Tidslinje for valg

  • 5. april Frist for kandidater
  • 30. april Udsendelse af stemmesedler
  • 20. maj Frist for modtagelse af stemmesedler
  • 24. maj Optælling af stemmesedler afsluttes
  • 1. juni De nyvalgte tiltræder