Artikler & rapporter

Her på siden finder du artikler, rapporter, opgaver mm., der kan være relevante for jordemødre og jordemoderstuderende.

Har du kommentarer eller forslag til ting, der kan komme på siden, kan du kontakte forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll. Du kan også fortsætte din informationssøgning i Tidsskrift for Jordemødres artikelarkivprojektdatabasen eller bruge vores linkliste.


Graviditet

Kvinders forståelse af terminsdatoens usikkerhed - et grounded theory studie

Prænatal eksponering for paracetamol og udvikling af ADHD i barndommen

Efterlever danske gravide Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Graviditet og fødsel efter gastrisk bypass operation

Vægttab efter fødslen - et randomiseret interventionsstudie i graviditeten

Treatment of Obese Pregnant Women: TOP studiet på Hvidovre

Styringsformer i forebyggelsen af overvægt og depression blandt gravide i den danske folkesundhespolitik 1999-2010

Gruppekonsultation for overvægtige gravide - Et eksempel på intervention 
Udarbejdet af jordemødrene Lisbeth Skov og Lise Bjerre på baggrund af deres arbejde med vægtstabilisering igennem graviditeten. (2006)

Lettere Liv 
Evaluering af projekt for overvægtige gravide i Roskilde Amt (2006)
Læs rapporten: Lettere Liv 
Hent bilag: Kvindernes vægtudvikling

God kemi mellem mor og barn 
Miljøministeriet lancerer kampagne, der skal hjælpe og gravide og ammende til at undgå skadelig kemi i kosmetik, plejeprodukter mv. 

Rapport om fødselsforberedelse for kvinder med anden etnisk baggrund 
Udarbejdet ved Fredericia og Kolding Sygehuse, Vejle Amt. Rapporten har til formål at belyse: 
"Hvordan kan det være, at kvinder med anden etnisk baggrund ikke møder op til fødselsforberedelse, og hvordan vurderer de en fødselsforberedelse, som er tilrettelagt ud fra deres behov?" (2005)
Rapporten er omtalt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 5 2006: Fødselsforberedelse for indvandrere 
Hent rapporten 

Visitationsretningslinier 
Udarbejdet af Jordemoderforeningen i samarbejde med DSOG (2002)
Læs visitationsretningslinjer

Evalueringsrapport: Overvægtige gravide 
Rapporten er udarbejdet af AC-fuldmægtig Mette Schmidt Hansen og Chefjordemoder Ann Fogsgaard, marts 2005.

Undersøgelse af tilbud om rygeafvænning til gravide på danske jordemodercentre/fødesteder 
Undersøgelsen er foretaget af Sundhedsstyrelsen marts 2003 i samarbejde med Jordemoderforeningen og Nationalt Center for rygestop

Tværfagligt samarbejde i Mødrehjælpen i Århus 
I anledning af DADJ's 100 års jubilæum den 5.-6. september 2002 udskrev foreningen en prisopgave med opgaven: Beskriv hvor jordemoderen gør en forskel. Denne opgave vandt førsteprisen.

Telemedicin brugt til gravide

Til toppen


Fødsel

Evaluering af forsøgsordningen med private fødeklinikker i Region Sjælland, Maj 2017

Forlænger epiduralblokade fødslen mere end tidligere antaget?

Opgørelse fra NIP fødsler
Det Nationale Indikatorprojekt har offentliggjort den første kommenterede rapport over registreringenaf otte indikatorer på fødselsområdet
Læs rapporten

Ethnic disparity in stillbirth and infant mortality in Denmark 1981-2003 (2009)
Læs artiklen

Vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel m.v. (2006) 
Læs vejledningen

Norsk national handlingsplan for nedbringelse af sphincterskader (2006)
Norge har som de fleste andre lande registreret et stigende antal sphincterruptur gennem de sidste 20 år. Således endte 4,3 procent af alle vaginale fødsler i Norge med en sphincterskade i 2003. Dette faktum har fået Norges Social og helsedirektoratet til at give Det Nationale råd for fødselsomsorg til opgave at udarbejde en National handlingsplan på området. 
Handlingsplanen er omtalt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 4 2006

Den gode fødsel (2001)
Udarbejdet af Jordemoderforeningen i samarbejde med DSOG.

Brugerindflydelse (2001)
Udarbejdet af Jordemoderforeningen i samarbejde med DSOG.

Visitationsretningslinier (2002)
Udarbejdet af Jordemoderforeningen i samarbejde med DSOG.

Materialer fra Jordemoderforeningens medlemsmøde 2005 Den 7. november 2005 holdt jordemoderforeningen medlemsmøde under temaet: Hvad gør du for at bevare den spontane fødsel spontan? Se oplæggene, der blev præsenteret på dagen 

At føde kræver først og fremmest tid 
Artikel af jordemoder Charlotte Grumme.

Klinisk risikostyring 
Rapporten Klinisk risikostyring - en MTV-analyse af implementering på en dansk fødeafdeling, august 2003.

Dansk jordemoder på Kreta 
I anldening af DADJ's 100 års jubilæum den 5.-6. september 2002 udskrev foreningen en prisopgave med opgaven: Beskriv hvor jordemoderen gør en forskel. Denne opgave vandt andenprisen.

Har børn født med kejsersnit et ændret immunforvar?

Til toppen


Barsel

Kend kemien
Miljø- og fødevareministeriet hjemmeside, der skal hjælpe og gravide og ammende til at undgå skadelig kemi i kosmetik, plejeprodukter mv 

Et longitudinelt studie af nyfødtes fysiologiske respons ved amning

Til toppen


Uddannelse

Refleksion over praksis - en undersøgelse af gruppesupervision med jordemoderstuderende 
Af Kirsten Schifter-Holm og Kirsten Faaborg 
Læs resumé 
Læs rapporten

Refleksionsrum hos jordemødre
Af Bodil K. Møller
Læs artiklen

Til toppen


Professionsudvikling

The Virtual International Day of the Midwife (VIDM) er en international, årlig, åben og gratis 24 timers onlinekonference med formidling og deling af den nyeste viden og forskning i relation til graviditet, fødsel og barselperioden.

VIDM forestås af en international komité bestående af jordemødre og IKT-eksperter, og den henvender sig til jordemødre, jordemoderstuderende og andre interesserede. VIDM foregår i et internetbaseret webkonferencesystem, og man kan deltage i konferencen, hvis man har adgang til en computer, tablet eller smartphone med internetadgang og højtaler.

Yderligere information om konferencen findes på VIDMs hjemmeside

Oplæg fra tidligere Virtual International Day of the Midwife konferencer kan ses på Youtube kanalen Virtuel Midwives

Jordemoderfaglighed over for jordemoderkundskab 
I anldening af DADJ's 100 års jubilæum den 5.-6. september 2002 udskrev foreningen en prisopgave med opgaven: Beskriv hvor jordemoderen gør en forskel.

Til toppen


Abort

”Det er jo et barn, et menneske, et familiemedlem…” 
Et kvalitativt studie af danske jordemødres tilgang til sene provokerede aborter 
Udarbejdet af
: Anne Vinggaard Christensen & Anne Hjøllund Christiansen Speciale ved Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, Februar 2011
Læs specialet

Fostre, der lever efter abort, skal sikres omsorg

”Der bør stilfærdigt være et andet menneske i dets nærhed, indtil livstegn ophører.” Det skriver Sundhedsstyrelsen i den nye vejledning om, hvordan sundhedspersonale bør yde omsorg til børn, der stadig er i live efter en provokeret eller spontan abort.

Udsendt den 30. november 2011

Til toppen


Forskning i fokus - artikler fra Tidsskrift for Jordemødre

Resume af forskning: Akupressur eller ingefær til lindring af kvalme og opkastning i første trimester (Nr. 5, 2014)

Resume af forskning: Forhandlingen mellem kvinde og jordemoder om fødestilling (Nr. 5, 2014)

Resume af forskning: Modstandkraften hos jordemødre - et kvalitativt deskriptivt studie (Nr. 5, 2014)

Teknologi skaber tryghed - og bekymring (Nr. 5, 2014)

Resume af forskning: Kvinders forståelse af terminsdatoens usikkerhed - et grounded theory studie (Nr. 4, 2014)

Forlænger epiduralblokade fødslen mere end tidligere antaget? (Nr. 4, 2014)

Aktionsforskning - Et eksempel fra svangreomsorgen (Nr. 4, 2014)

Efterlever danske gravide sundhedsstyrelsen anbefalinger? (Nr. 3, 2014)

Graviditet og fødsel efter gastrisk bypass operation 

Prænatal eksponering for paracetamol og udvikling af ADHD i barndommen (Nr. 3, 2014)

Vægttab efter fødsel - et randomiseret interventionsstudie i graviditeten (Nr. 2, 2014)

Treatment of Obese Pregnant Women: TOP studiet op Hvidovre(Nr. 2, 2014)

Styringsformer i forebyggelsen af overvægt og depression blandt gravide i den danske folkesundhedspolitik 1999-2010 (Nr. 2, 2014)

Telemedicin brugt til gravide (Nr. 1, 2014)

Et longitudinelt studie af nyfødtes fysiologiske respons ved amning (Nr. 1, 2014)

Hyperemesis og forøget risiko for at udvikle placentrelaterede sygdomme (Nr. 1, 2014)

Har børn født med kejsersnit et ændret immunforsvar? (Nr. 12, 2013)

At tyde sit barn gråd er en læringsproces (Nr. 12, 2013)