Øvrige ansættelsesvilkår

På denne side finder du forskellige aftaler, der omhandler forhold vedrørende din ansættelse.

Regioner

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår
Aftale om trivsel og sundhed
Aftale om kompetenceudvikling
Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter
Aftale om Integrations- og oplæringsstillinger
Bruttolønsordning og personalegoder
Tele- og hjemmearbejde
Gruppelivsforsikring
Bibeskæftigelse for offentligt ansatte jordemødre
Midlertidig tjeneste i højere stilling
Aftale om kontrolforanstaltning

Staten

Kompetencefonden
Kompetenceudvikling
Jubilæumsgratiale
Gruppelivsordninger
Distancearbejde

Kommuner

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår
Aftale om trivsel og sundhed
Aftale om kompetenceudvikling
Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter
Kommenteret aftale om kompetenceudvikling
Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde
Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling
Aftale om kontrolforanstaltninger

Opfindelser

 - hvad gør jeg, hvis jeg har opfundet noget?

Læs om retten til opfindelser her