Formandskab

Jordemoderforeningens formandskabet udgøres af formand og næstformand. Formanden tegner foreningen. I formandens forfald tegner næstformanden foreningen.


Lis Munk
Formand for Jordemoderforeningen 

Telefon: 46 95 34 01 
Mobil: 28 57 32 10
E-mail: lim@jordemoderforeningen.dk 

Lis er uddannet jordemoder og Master i Health Informatics  Lis repræsenterer foreningen ved overenskomstforhandlinger og internationalt. 


Stina Kruse Skov
Næstformand i Jordemoderforeningen 

Mobil: 26 25 28 78

E-mail: sko@jordemoderforeningen.dk  

Stina er uddannet jordemoder og kandidat i jordemodervidenskab. Hun arbejder som jordemoder på Odense Universitetshospital.