Hovedbestyrelse

Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af formand, næstformand, formændene fra Jordemoderforeningens kredse samt formanden for lederkredsen - i alt otte hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Formand og næstformand er valgt ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. Valget gælder en periode på fire år. Kredsformænd vælges lokalt ved urafstemning i kredsen for en periode af to år.Mødeplan i 2018

4. januar kl. 9 Konference i Sundhedskartellet

4. januar kl. 13 HB-møde, Kvæsthuset 

8. februar kl. 9 HB-møde, Kvæsthuset

20.-21. marts Landskonference, Hotel Storebælt

10.-11. april kl. 9 HB-møde, Kvæsthuset

29. maj kl. 9-11 Virtuelt HB-møde

27.-28. august kl. 9 HB-møde, Kvæsthuset

2. oktober kl. 8-10 Virtuelt HB-møde

4. november HB-møde, Huset, Middelfart

5. november Kongres, Huset, Middelfart

13. december kl. 9-11 Virtuelt HB-møde


Mødeplan i 2019

Tirsdag den 5. februar HB møde

Tirsdag den 19. marts Virtuelt HB møde

Mandag den 20. - tirsdag den 21. maj HB møde

Mandag den 17. juni Virtuelt HB møde

Mandag den 26. - tirsdag den 27. august HB møde

Tirsdag den 5. november HB møde

Tirsdag den 3. december Virtuelt HB møde


Hent materiale

Her findes materiale til hovedbestyrelsesmøderne.  Materialet er forbeholdt medlemmerne af hovedbestyrelsen.
Kræver login.

Brugernavn = medlemsnummer

Kodeord = de første seks cifre i dit CPR-nummer

Udvalg

Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Hovedbestyrelsens medlemmer fremsætter forslag til, hvem man ønsker placeret i de forskellige udvalg. I tilfælde af, at der bringes flere emner i forslag end antallet af medlemmer i det/de pågældende udvalg, finder der skriftlig afstemning sted om udvalgsposter blandt de foreslåede emner. 
I de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg skal hovedbestyrelsen være repræsenteret med mindst 1 medlem.