Presserum

Jordemoderforeningen er en faglig organisation for de ca. 2.700 jordemødre i Danmark. Foreningen varetager både forhandlingen af jordemødres arbejdsvilkår (herunder løn) og fagets fortsatte udvikling.

Du kan læse mere om Jordemoderforeningen, medlemmerne og historien her

Du kan læse mere om jordemoderprofessionen, og hvad en jordemoder laver her

Politikere

Formandskab
Formand Lis Munk
Næstformand Stina Kruse Skov

Hovedbestyrelse
Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af formand, næstformand, formændene fra Jordemoderforeningens kredse samt formanden for lederkredsen - i alt 8 hovedbestyrelsesmedlemmer. 
Læs mere om hovedbestyrelsen og find deres kontaktoplysninger

Valg
Formand og næstformand er valgt ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. Valget gælder en periode på 4 år. Kredsformænd vælges lokalt ved urafstemning i kredsen for en periode af 2 år.

Fakta om fødsler og jordemødre

Fødsler
Der var i 2015 58.621 fødsler i Danmark. 99 % af disse foregik på hospitalet,resten i hjemmet. Der er ca. 1.800 jordemødre til at varetage fødslerne.

Medlemstal (april 2017)
Medlemmer i alt: 2.731
Af disse er 
1.962 aktive
253 passive
516 studerende

Løn og arbejdsforhold 
Gennemsnitslønnen for en jordemoder i en basisstilling - på baggrund af samtlige regionalt ansatte jordemødres grundlønninger inklusiv faste tillæg (kvalifikations- og funktionstillæg m.v.) og særlig feriegodtgørelse - er pr. 1. september 2015 29.158 kroner månedligt (Det kommunale og Regionale Løndatakontor - www.krl.dk). 

Hertil kommer 13,37 % pension og genetillæg/ulempeydelser, som er betaling for at en stor del af arbejdstiden ligger om aftenen, natten, i weekends og på helligdage.

Inkl. pension er lønnen 33.170. 
Inkl. pension og ulempetillæg er lønnen gennemsnitligt 35.904 om måneden. Størstedelen af den del af lønnen, som er ulempeydelser varierer dog lokalt og for den enkelte alt efter i hvilken grad, der afspadseres - altså gives frihed i stedet for løn. 

Presseansvarlig

Redaktør Anne-Marie Kjeldset
Mail: amk@jordemoderforeningen.dk 
Telefon: 46 95 34 04 / 21 76 64 04