Tidsskrifter for Jordemødre

Senest udgivet nr. 6 2019

Ifokus

Goddag og farvel

Den 1. september skifter Jordemoderforeningen formand

Læs artiklerne om Lillian Bondo og Lis Munk

Ifokus

Goddag og farvel

Den 1. september skifter Jordemoderforeningen formand

Læs artiklerne om Lillian Bondo og Lis Munk


Forskning, fag og udvikling

I hvert nummer af Tidsskrift for Jordemødre bringer vi artikler, der tager afsæt i bechelor-, master, kandidat eller ph.d. projekter. Artikler om udviklingsprojekter og gennemgang af litteratur samt resume af forskning. Artiklerne er skrevet af jordemødre og andre fagpersoner. 
Du kan finde alle artiklerne her på hjemmesiden

Temaer

  • 300 år med autorisation
  • Fødeklinikker
  • Klagesager
  • Fosterovervågning
  • Familieambulatorier

Søg i tidsskrifter

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".

ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)

Redaktør: Anne-Marie Kjeldset
Redaktionens adresse: Sankt Annæ Plads 30,
1250 København K
Tel 46 95 34 04
amk@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk