Abonnement

Tidsskrift for Jordemødre udkommer ni gange årligt

Pris for et års abonnement 2018:
515 kr. + porto ved levering i Danmark eller Norden (incl. moms)

515 kr. + porto ved levering i øvrige udland.

Et abonnement tegnes for et år ad gangen. Det løber indtil det opsiges, hvilket skal ske senest en måned før årsskiftet for at få virkning for næste år. 

Tegning af abonnement:
Kontakt Zenia Povlsen

Pris pr. styk:
Hvis du ønsker at købe et bestemt nummer af tidsskriftet koster det 50 kr. Kontakt Zenia Povlsen